Věž Vidonického kostela vydala své tajemství

Výtisk politického týdeníku ČECH z roku 1886, drobné mince a několik dalších blíže neurčených předmětů bylo objeveno v kopuli kostela ve Vidonicích. Ta byla dne 12. září 2018 sundána v rámci probíhající rekonstrukce věže kostela. Celé podívané přihlíželo i několik místních obyvatel.

Dle sdělení starostky městyse Pecka Hany Štěrbové probíhá rekonstrukce kostela ve Vidonicích na základě projektové dokumentace vypracované v roce 2015 projektantem Ing. Janem Chaloupským za cenu 61 105 Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8. března 2016. Povolení udržovacích prací na kulturní památce bylo vydáno 12. května 2016.

Realizací díla byla na základě výběrového řízení vybrána firma Jaroslav Bezouška, Mostek 177 za celkovou částku 1 693 462 Kč.

Práce jsou rozděleny do tří etap: (1) Oprava věže kostela, (2) Oprava podhledu lodi kostela a (3) Oprava trhlin ve zdivu.

V roce 2016 bylo proinvestováno: 550 002 Kč a byl uhrazen projekt. Prostředky získané z havarijní programu Ministerstva kultury ČR (MKČR) pokryly náklady ve výši 300 000 Kč, městys Pecka hradil dalších 300 000 Kč.

V roce 2017 bylo proinvestováno 416 243 Kč. Z toho MKČR ­– Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí III. stupně: 136 000 Kč, městys Pecka 250 000 Kč a farnost 36 243 Kč.

Na základě zjištění špatného stavu ramenátů byla nad rámec původní smlouvy uhrazena výroba 8 kusů ramenátů ve výši 50 000 Kč a nájem lešení ve výši 30 000 Kč (obě položky zahrnuty ve výše zmíněné částce 416 243 Kč).

V letošním roce 2018 by mělo být proinvestováno dalších 750 000 Kč. Z toho MKČR – Havarijní program: 350 000 Kč, městys Pecka 250 000 Kč a Krajský úřad Královéhradeckého kraje 150 000 Kč.

V roce 2018 by měla být dokončena oprava spodní části věže po lucernu – tzn. kompletní výměna tesařských konstrukcí, osazení nových ramenátů, nové bednění, oplechování této části eloxovaným hliníkovým plechem červené barvy. Přes zimu by měla být vyrobena kopie vrchní části věže nad lucernou a v příštím roce osazena zpět.

„Městys Pecka nejen jako správce hřbitova, ale i jako pečovatel o kulturní památky se snaží postupně opravovat tyto ve svém správním území. Kostel ve Vidonicích se sice začal opravovat, až když zde byl už havarijní stav. Ale zastupitelé chtěli nejprve dokončit opravy kostela v Pecce. Ty trvaly 14 let a snažili jsme se společnými silami najít dotační prostředky, které by bylo možné použít na tuto památku mimo památkovou zónu,“ dodává starostka Hana Štěrbová.

Kopie celého výtisku nalezeného týdeníku je též k dispozici na stránkách Digitální knihovny.

Vidoničtí přepsali dějiny požárního sportu

Že „o tréninku to rozhodně není,“ se opět přesvědčila družstva Sboru dobrovolných hasičů Vidonice na okrskovém cvičení v Kalu dne 19. května 2018. Dle výsledkové listiny excelovali zejména zlatí hoši z družstva veteránů. Na hezkém bronzovém místě se umístilo i družstvo mužů. Je však vidět, že se mají od starších ještě stále co učit a dohánět.

Vidonice své úspěchy jak se patří oslavily spolu se svou početnou základnou fanoušků a fanynek, kteří je již tradičně na hasičských soutěžích doprovázejí. Našim borcům gratulujeme a pořadatelům i zúčastněným děkujeme!

Setkání rodáků a přátel Vidonic

Dne 3. června 2017 se ve Vidonicích uskutečnil „Sjezd rodáků a přátel Vidonic“. Za téměř rok trvající přípravy se sluší poděkovat zejména p. Miloši Petrovi, kterému se podařilo získal kontakty na starší a dávno odstěhované spoluobčany a sezvat je.

Setkání bylo zahájeno v 15 hod. kulturním referentem Sboru dobrovolných hasičů Vidonic p. Miroslavem Tmějem. Ve svém úvodním slovu zdůraznil nejen krásnou polohu vesnice, ale i přátelskou atmosféru ve vsi. Sám se stal přítelem Vidonic před 28 lety. Poté se ujala slova starostka městyse Pecka p. Hana Štěrbová, která rovněž přivítala účastníky. Pohovořila i o dávné historii Vidonic a o místním kostelu ze 12.století, který nyní prochází rekonstrukcí. Také starosta Sboru dobrovolných hasičů p. Luboš Stuchlík přidal krásná slova. Řekl, že málokdy má člověk takovou příležitost, aby mohl vzdát hold předkům, kteří svou prací a pílí přispěli ke spokojenému životu budoucích generací. Zmínil minulý sjezd rodáků v roce 1989 a změny, které od té doby nastaly. Přestože již není nutné evidovat brigádnické hodiny, lidé stále dobrovolně pracují na zvelebování vesnice. Mladí se stěhují do Vidonic a chtějí zde vychovat děti a předat jim hodnoty, na kterých stavěli místní lidé po staletí. Také promluvil o Sboru dobrovolných hasičů, který již oslavil 120 let trvání a stále se s úspěchem zúčastňuje okrskových cvičení. Luboš Stuchlík ocenil práci všech, kteří se podíleli a v danou chvíli stále podíleli na realizaci celé akce. Následoval projev p. Miloše Petra, který je jedním z  nejstarších občanů.

Po oficiálním úvodu zahrála pro dobrou náladu kapela Podzvičinka, která byla založena v roce 1954. Všichni si s chutí a krásně zazpívali. Po tomto vystoupení jsme přivítali velkou a podařenou atrakci kouzelníka p. Radka Černého, který svým vystoupením zaujal nejen přítomné děti.

Navazující vystoupení country skupiny z Pecky bylo také velmi hezké. Opět se zpívalo a i tančilo. Závěrem vystoupení na pódiu byly „Veselé harmoniky“. Pak již byla pouštěna jen reprodukovaná hudba, ale i ta byla výborná. Tančili děti, mladí i starší.

Sjezdu rodáků a přátel Vidonic se podle pečlivě vedené prezenční listiny zúčastnilo 426 hostů. Na tak malou vesničku je to více než famózní. Děkujeme za nezapomenutelný zážitek. Pro ty, co vše připravovali, ale i pro ty, co se zúčastnili, se tento den jistě vryje do paměti.

Hasiči na Pecce

Hasiči z Vidonic se spolu s dalšími sbory z okolí zúčastnily v sobotu 10. září oslav 135 let založení SDH Pecka. Reportáž z příjemné akce můžete shlednout na stránkách Naše televize.

pecka135tv

Hasiči oslavili 120 let od založení SDH Vidonice

V příjemné atmosféře proběhly v sobotu 28. května oslavy 120 let od založení místního sboru dobrovolných hasičů. Důstojné zahájení bylo korunováno slavnostním stužkováním hasičské vlajky a poděkováním zasloužilým členům sboru. Slunečné odpoledne se neslo v duchu vtipných soutěží pro děti i dospělé za vydatného povzbuzování publika. Zábava vydržela do pozdních večerních hodin.

Všem hostům děkujeme za účast a za podporu! Velký dík patří i místním, kteří se na přípravách a organizaci oslav podíleli.


Podívejte se také

nasetelevize120
Reportáž o akci na stránkách Naše televize.cz

Přijďte oslavit 120 let SDH ve Vidonicích

Sbor dobrovolných hasičů Vidonice si Vás dovoluje pozvat na oslavu výročí 120 let od založení SDH ve Vidonicích. Čeká na Vás ukázka historické i soudobé hasičské techniky, hry pro malé i velké, hudba i občerstvení.

Oslavy proběhnou v sobotu 28. května 2016, začátek ve 14 hodin.

Nesnadný úděl novomanželů

Tradičnímu vykoupení se ze svobody neunikli ani novomanželé Svobodovi, když byla jejich svatební kolona zadržena na návsi ve Vidonicích. Ženich prokázal, že je s podporou své budoucí rodiny připraven zhostit se otcovských povinností s pevnou vůlí i žaludkem.

Veronice i Ondřejovi gratulujeme a přejeme jim krásné a spokojené manželství prožité v naší obci.