Konec prázdnin patřil ve Vidonicích dětem

S končícími prázdninami jsme se spolu s dětmi rozloučili v sobotu 29. srpna odpoledne na Vidonickém hřišti. Loučení to bylo ale veselé!

O zábavu se postarali nejprve hasiči z Pecky, kteří nejen dětem připravili řádnou pěnovou koupel. Následovala série her a úkolů při hledání klíče k pokladu. Žádná loupežníkova truhla ale nevydá tolik radosti, kolik si ji nakonec děti užily na slaměných balících, vydaných jim napospas.

Díky všem, kdo přišli!

Memoriál Míry Tměje v nohejbalu trojic

V sobotu 4. července 2020 patřilo hřiště ve Vidonicích sportu. Sbor dobrovolných hasičů Vidonice za podpory Městyse Pecka pořádal již tradiční turnaj v nohejbalu trojic. Letos poprvé se akce konala pod hlavičkou Memoriál Míry Tměje jako hrdá vzpomínka na zesnulého kamaráda, který se na popularizaci nohejbalu ve Vidonicích aktivně podílel.

Seznam soutěžních družstev zůstával až do posledního okamžiku utajen — a to i pořadatelům turnaje. Přesto se po poledni ve Vidonicích nakonec sešlo šest týmů, aby předvedly a poměřily své sportovní umění.

V základní části hry se týmy utkaly systémem každý s každým. Hrálo se na dva sety do deseti bodů. Pozornost a uznání přítomných diváků si vysloužilo zejména družstvo mladších ze Staňkova.

Po dohodě družstev si po rovnosti bodů zahrál o třetí místo Staňkov s Brusnicí a po třech setech putoval bronz směrem ku verpánu. Ve stejně zajímavém finále se o první místo utkaly první dva týmy ze základní části hry – Pobřeží kocoviny Pecka a Vidonice B. Po třech setech 10:8, 9:10 a 10:8 si nakonec zlaté medaile a pamětní trofeje zaslouženě převzali borci z Pecky.

Čištění potoka

Větru ani dešti neporučíš. Ale když se u nás svolá brigáda na čištění potoka, jde se bez ohledu na počasí. Vlastní kůži, nářadí i techniku nasadili chlapi z Vidonic dne 20. července 2020 při dobrovolné brigádě čistění potoka. Ukázali, že naše vesnička nepatří mezi ty, kde si každý zametá jen před svým prahem — a nebo ani tam ne. Díky!

Pamětní kámen na Rášinách

U příležitosti 100. výročí založení Československé republiky občané Vidonic zúhlednili prostranství stávajícího křížku na Rášinách a vztyčili na tomto významném místě nový pamětní kámen.

S přípravami a realizací bylo započato v roce 2018. Vedle letité lípy srdčité, v minulých letech značně poničené a nyní znovu hojně obražené, byly vysazeny dvě lípy nové. V průběhu roku 2019 Vidoničtí během několika pracovních brigád zbudovali dřevěné oplocení. Na podzim pak byl umístěn nový pamětní kámen.

Dne 26. října došlo ke slavnostnímu odhalení nového kamene za účasti řady obyvatel i přátel Vidonic. Ti tak vzdali hold odkazu našich předků, kteří se zasloužili o vznik a budování samostatného státu založeného na pilířích míru, spravedlnosti a demokracie.

Hasičky z Vidonic v Jičíně

Vítězky okrskového kola soutěže v požárním sportu z Vidonic dostaly možnost zúčastnit se okresního kola konaného v Jičíně dne 9. června 2019.

Hasičky z Vidonic si zaslouženě vybojovaly zejména respekt a obdiv za to, jak se náročné výzvy chopily a i přes řadu mateřských, rodinných i profesních povinností se na soutěž pod odborným vedením připravovaly. Pro jejich odvahu a nasazení jim patří velký dík a gratulace!

Dětské odpoledne ve Vidonicích

Zábavné dětské odpoledne plné soutěží a her připravili Vidoničtí hasiči pro děti z okolí. Na děti i jejich doprovod čekalo několik soutěžních disciplín, ve kterých bylo třeba prokázat šikovnost i sportovní nadání. V rámci doprovodného programu byly k dispozici trampolíny, pískoviště i lanová dráha.

Odpoledne se i díky ideálnímu počasí vydařilo a malým i velkým účastníkům patří dík. Přijďte zas!

Okrskové cvičení Pecka

Hned dvě zlaté medaile přivezly domů Vidonické týmy z okrskového cvičení v požárním sportu na Pecce, které se konalo 11. května 2019.

Vidoničtí veteráni dostáli svému závazku z loňského roku a zlatý pohár opět obhájili.

Letošní soutěž však jednoznačně patřila družstvu vidonických žen, které si z Pecky přivezly první místo, tvrdě a odhodlaně vybojované v těžkých podmínkách mezi kvalitnímu soupeřkami.

Připomenutí konce první světové války a založení republiky

Položením věnce k pomníku padlým jsme si ve Vidonicích připomněli stoleté výročí konce první světové světové války a založení Československé republiky.

Spolu se zástupci obecního úřadu městyse Pecka a členy sboru dobrovolných hasičů se občané Vidonic a další hosté sešli v sobotu 27. října 2018 ve 1300 hod. u pomníku padlých. Přítomné uvítal jednatel sboru dobrovolných hasičů p. Miloš Petr. Úvodní slovo přednesla starostka městyse Pecka p. Hana Štěrbová. Za hudebního doprovodu na harmoniku v podání p. Luboše Stuchlíka si přítomní zazpívali píseň prvního prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku, synku“.

Události kolem roku 1918 s důrazem na odvahu českých legionářů a jejich osudy po návratu do nové vlasti shrnul p. Karel Jirásko z Nové Paky. Připomněl též význam lípy jakožto národního stromu a potřebu o tyto tzv. stromy svobody dlouhodobě pečovat.

Důstojné setkání bylo ukončeno položením pamětního věnce a poslechem Československé státní hymny v původním znění z let 1918–1990. Poté následovalo posezení v místní klubovně.

Věž Vidonického kostela vydala své tajemství

Výtisk politického týdeníku ČECH z roku 1886, drobné mince a několik dalších blíže neurčených předmětů bylo objeveno v kopuli kostela ve Vidonicích. Ta byla dne 12. září 2018 sundána v rámci probíhající rekonstrukce věže kostela. Celé podívané přihlíželo i několik místních obyvatel.

Dle sdělení starostky městyse Pecka Hany Štěrbové probíhá rekonstrukce kostela ve Vidonicích na základě projektové dokumentace vypracované v roce 2015 projektantem Ing. Janem Chaloupským za cenu 61 105 Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8. března 2016. Povolení udržovacích prací na kulturní památce bylo vydáno 12. května 2016.

Realizací díla byla na základě výběrového řízení vybrána firma Jaroslav Bezouška, Mostek 177 za celkovou částku 1 693 462 Kč.

Práce jsou rozděleny do tří etap: (1) Oprava věže kostela, (2) Oprava podhledu lodi kostela a (3) Oprava trhlin ve zdivu.

V roce 2016 bylo proinvestováno: 550 002 Kč a byl uhrazen projekt. Prostředky získané z havarijní programu Ministerstva kultury ČR (MKČR) pokryly náklady ve výši 300 000 Kč, městys Pecka hradil dalších 300 000 Kč.

V roce 2017 bylo proinvestováno 416 243 Kč. Z toho MKČR ­– Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí III. stupně: 136 000 Kč, městys Pecka 250 000 Kč a farnost 36 243 Kč.

Na základě zjištění špatného stavu ramenátů byla nad rámec původní smlouvy uhrazena výroba 8 kusů ramenátů ve výši 50 000 Kč a nájem lešení ve výši 30 000 Kč (obě položky zahrnuty ve výše zmíněné částce 416 243 Kč).

V letošním roce 2018 by mělo být proinvestováno dalších 750 000 Kč. Z toho MKČR – Havarijní program: 350 000 Kč, městys Pecka 250 000 Kč a Krajský úřad Královéhradeckého kraje 150 000 Kč.

V roce 2018 by měla být dokončena oprava spodní části věže po lucernu – tzn. kompletní výměna tesařských konstrukcí, osazení nových ramenátů, nové bednění, oplechování této části eloxovaným hliníkovým plechem červené barvy. Přes zimu by měla být vyrobena kopie vrchní části věže nad lucernou a v příštím roce osazena zpět.

„Městys Pecka nejen jako správce hřbitova, ale i jako pečovatel o kulturní památky se snaží postupně opravovat tyto ve svém správním území. Kostel ve Vidonicích se sice začal opravovat, až když zde byl už havarijní stav. Ale zastupitelé chtěli nejprve dokončit opravy kostela v Pecce. Ty trvaly 14 let a snažili jsme se společnými silami najít dotační prostředky, které by bylo možné použít na tuto památku mimo památkovou zónu,“ dodává starostka Hana Štěrbová.

Kopie celého výtisku nalezeného týdeníku je též k dispozici na stránkách Digitální knihovny.

Vidoničtí přepsali dějiny požárního sportu

Že „o tréninku to rozhodně není,“ se opět přesvědčila družstva Sboru dobrovolných hasičů Vidonice na okrskovém cvičení v Kalu dne 19. května 2018. Dle výsledkové listiny excelovali zejména zlatí hoši z družstva veteránů. Na hezkém bronzovém místě se umístilo i družstvo mužů. Je však vidět, že se mají od starších ještě stále co učit a dohánět.

Vidonice své úspěchy jak se patří oslavily spolu se svou početnou základnou fanoušků a fanynek, kteří je již tradičně na hasičských soutěžích doprovázejí. Našim borcům gratulujeme a pořadatelům i zúčastněným děkujeme!