Věž Vidonického kostela vydala své tajemství

Výtisk politického týdeníku ČECH z roku 1886, drobné mince a několik dalších blíže neurčených předmětů bylo objeveno v kopuli kostela ve Vidonicích. Ta byla dne 12. září 2018 sundána v rámci probíhající rekonstrukce věže kostela. Celé podívané přihlíželo i několik místních obyvatel.

Dle sdělení starostky městyse Pecka Hany Štěrbové probíhá rekonstrukce kostela ve Vidonicích na základě projektové dokumentace vypracované v roce 2015 projektantem Ing. Janem Chaloupským za cenu 61 105 Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8. března 2016. Povolení udržovacích prací na kulturní památce bylo vydáno 12. května 2016.

Realizací díla byla na základě výběrového řízení vybrána firma Jaroslav Bezouška, Mostek 177 za celkovou částku 1 693 462 Kč.

Práce jsou rozděleny do tří etap: (1) Oprava věže kostela, (2) Oprava podhledu lodi kostela a (3) Oprava trhlin ve zdivu.

V roce 2016 bylo proinvestováno: 550 002 Kč a byl uhrazen projekt. Prostředky získané z havarijní programu Ministerstva kultury ČR (MKČR) pokryly náklady ve výši 300 000 Kč, městys Pecka hradil dalších 300 000 Kč.

V roce 2017 bylo proinvestováno 416 243 Kč. Z toho MKČR ­– Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí III. stupně: 136 000 Kč, městys Pecka 250 000 Kč a farnost 36 243 Kč.

Na základě zjištění špatného stavu ramenátů byla nad rámec původní smlouvy uhrazena výroba 8 kusů ramenátů ve výši 50 000 Kč a nájem lešení ve výši 30 000 Kč (obě položky zahrnuty ve výše zmíněné částce 416 243 Kč).

V letošním roce 2018 by mělo být proinvestováno dalších 750 000 Kč. Z toho MKČR – Havarijní program: 350 000 Kč, městys Pecka 250 000 Kč a Krajský úřad Královéhradeckého kraje 150 000 Kč.

V roce 2018 by měla být dokončena oprava spodní části věže po lucernu – tzn. kompletní výměna tesařských konstrukcí, osazení nových ramenátů, nové bednění, oplechování této části eloxovaným hliníkovým plechem červené barvy. Přes zimu by měla být vyrobena kopie vrchní části věže nad lucernou a v příštím roce osazena zpět.

„Městys Pecka nejen jako správce hřbitova, ale i jako pečovatel o kulturní památky se snaží postupně opravovat tyto ve svém správním území. Kostel ve Vidonicích se sice začal opravovat, až když zde byl už havarijní stav. Ale zastupitelé chtěli nejprve dokončit opravy kostela v Pecce. Ty trvaly 14 let a snažili jsme se společnými silami najít dotační prostředky, které by bylo možné použít na tuto památku mimo památkovou zónu,“ dodává starostka Hana Štěrbová.

Kopie celého výtisku nalezeného týdeníku je též k dispozici na stránkách Digitální knihovny.