Hasičky z Vidonic v Jičíně

Vítězky okrskového kola soutěže v požárním sportu z Vidonic dostaly možnost zúčastnit se okresního kola konaného v Jičíně dne 9. června 2019.

Hasičky z Vidonic si zaslouženě vybojovaly zejména respekt a obdiv za to, jak se náročné výzvy chopily a i přes řadu mateřských, rodinných i profesních povinností se na soutěž pod odborným vedením připravovaly. Pro jejich odvahu a nasazení jim patří velký dík a gratulace!