Nesnadný úděl novomanželů

Tradičnímu vykoupení se ze svobody neunikli ani novomanželé Svobodovi, když byla jejich svatební kolona zadržena na návsi ve Vidonicích. Ženich prokázal, že je s podporou své budoucí rodiny připraven zhostit se otcovských povinností s pevnou vůlí i žaludkem.

Veronice i Ondřejovi gratulujeme a přejeme jim krásné a spokojené manželství prožité v naší obci.