Setkání rodáků a přátel Vidonic

Dne 3. června 2017 se ve Vidonicích uskutečnil „Sjezd rodáků a přátel Vidonic“. Za téměř rok trvající přípravy se sluší poděkovat zejména p. Miloši Petrovi, kterému se podařilo získal kontakty na starší a dávno odstěhované spoluobčany a sezvat je.

Setkání bylo zahájeno v 15 hod. kulturním referentem Sboru dobrovolných hasičů Vidonic p. Miroslavem Tmějem. Ve svém úvodním slovu zdůraznil nejen krásnou polohu vesnice, ale i přátelskou atmosféru ve vsi. Sám se stal přítelem Vidonic před 28 lety. Poté se ujala slova starostka městyse Pecka p. Hana Štěrbová, která rovněž přivítala účastníky. Pohovořila i o dávné historii Vidonic a o místním kostelu ze 12.století, který nyní prochází rekonstrukcí. Také starosta Sboru dobrovolných hasičů p. Luboš Stuchlík přidal krásná slova. Řekl, že málokdy má člověk takovou příležitost, aby mohl vzdát hold předkům, kteří svou prací a pílí přispěli ke spokojenému životu budoucích generací. Zmínil minulý sjezd rodáků v roce 1989 a změny, které od té doby nastaly. Přestože již není nutné evidovat brigádnické hodiny, lidé stále dobrovolně pracují na zvelebování vesnice. Mladí se stěhují do Vidonic a chtějí zde vychovat děti a předat jim hodnoty, na kterých stavěli místní lidé po staletí. Také promluvil o Sboru dobrovolných hasičů, který již oslavil 120 let trvání a stále se s úspěchem zúčastňuje okrskových cvičení. Luboš Stuchlík ocenil práci všech, kteří se podíleli a v danou chvíli stále podíleli na realizaci celé akce. Následoval projev p. Miloše Petra, který je jedním z  nejstarších občanů.

Po oficiálním úvodu zahrála pro dobrou náladu kapela Podzvičinka, která byla založena v roce 1954. Všichni si s chutí a krásně zazpívali. Po tomto vystoupení jsme přivítali velkou a podařenou atrakci kouzelníka p. Radka Černého, který svým vystoupením zaujal nejen přítomné děti.

Navazující vystoupení country skupiny z Pecky bylo také velmi hezké. Opět se zpívalo a i tančilo. Závěrem vystoupení na pódiu byly „Veselé harmoniky“. Pak již byla pouštěna jen reprodukovaná hudba, ale i ta byla výborná. Tančili děti, mladí i starší.

Sjezdu rodáků a přátel Vidonic se podle pečlivě vedené prezenční listiny zúčastnilo 426 hostů. Na tak malou vesničku je to více než famózní. Děkujeme za nezapomenutelný zážitek. Pro ty, co vše připravovali, ale i pro ty, co se zúčastnili, se tento den jistě vryje do paměti.

Hasiči na Pecce

Hasiči z Vidonic se spolu s dalšími sbory z okolí zúčastnily v sobotu 10. září oslav 135 let založení SDH Pecka. Reportáž z příjemné akce můžete shlednout na stránkách Naše televize.

pecka135tv

Hasiči oslavili 120 let od založení SDH Vidonice

V příjemné atmosféře proběhly v sobotu 28. května oslavy 120 let od založení místního sboru dobrovolných hasičů. Důstojné zahájení bylo korunováno slavnostním stužkováním hasičské vlajky a poděkováním zasloužilým členům sboru. Slunečné odpoledne se neslo v duchu vtipných soutěží pro děti i dospělé za vydatného povzbuzování publika. Zábava vydržela do pozdních večerních hodin.

Všem hostům děkujeme za účast a za podporu! Velký dík patří i místním, kteří se na přípravách a organizaci oslav podíleli.


Podívejte se také

nasetelevize120
Reportáž o akci na stránkách Naše televize.cz

Přijďte oslavit 120 let SDH ve Vidonicích

Sbor dobrovolných hasičů Vidonice si Vás dovoluje pozvat na oslavu výročí 120 let od založení SDH ve Vidonicích. Čeká na Vás ukázka historické i soudobé hasičské techniky, hry pro malé i velké, hudba i občerstvení.

Oslavy proběhnou v sobotu 28. května 2016, začátek ve 14 hodin.

Nesnadný úděl novomanželů

Tradičnímu vykoupení se ze svobody neunikli ani novomanželé Svobodovi, když byla jejich svatební kolona zadržena na návsi ve Vidonicích. Ženich prokázal, že je s podporou své budoucí rodiny připraven zhostit se otcovských povinností s pevnou vůlí i žaludkem.

Veronice i Ondřejovi gratulujeme a přejeme jim krásné a spokojené manželství prožité v naší obci.