Připomenutí konce první světové války a založení republiky

Položením věnce k pomníku padlým jsme si ve Vidonicích připomněli stoleté výročí konce první světové světové války a založení Československé republiky.

Spolu se zástupci obecního úřadu městyse Pecka a členy sboru dobrovolných hasičů se občané Vidonic a další hosté sešli v sobotu 27. října 2018 ve 1300 hod. u pomníku padlých. Přítomné uvítal jednatel sboru dobrovolných hasičů p. Miloš Petr. Úvodní slovo přednesla starostka městyse Pecka p. Hana Štěrbová. Za hudebního doprovodu na harmoniku v podání p. Luboše Stuchlíka si přítomní zazpívali píseň prvního prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku, synku“.

Události kolem roku 1918 s důrazem na odvahu českých legionářů a jejich osudy po návratu do nové vlasti shrnul p. Karel Jirásko z Nové Paky. Připomněl též význam lípy jakožto národního stromu a potřebu o tyto tzv. stromy svobody dlouhodobě pečovat.

Důstojné setkání bylo ukončeno položením pamětního věnce a poslechem Československé státní hymny v původním znění z let 1918–1990. Poté následovalo posezení v místní klubovně.