Pamětní kámen na Rášinách

U příležitosti 100. výročí založení Československé republiky občané Vidonic zúhlednili prostranství stávajícího křížku na Rášinách a vztyčili na tomto významném místě nový pamětní kámen.

S přípravami a realizací bylo započato v roce 2018. Vedle letité lípy srdčité, v minulých letech značně poničené a nyní znovu hojně obražené, byly vysazeny dvě lípy nové. V průběhu roku 2019 Vidoničtí během několika pracovních brigád zbudovali dřevěné oplocení. Na podzim pak byl umístěn nový pamětní kámen.

Dne 26. října došlo ke slavnostnímu odhalení nového kamene za účasti řady obyvatel i přátel Vidonic. Ti tak vzdali hold odkazu našich předků, kteří se zasloužili o vznik a budování samostatného státu založeného na pilířích míru, spravedlnosti a demokracie.