Vepřové hody ve Vidonicích

Bez práce nejsou koláče. To se ví. U nás ve Vidonicích taky víme, že bez práce není ani vepřové. Alespoň ne tak vynikající, jaké jsme si ho udělali v sobotu v místním kulturním svatostánku. Velký dík patří všem, co dorazili a s konzumací většího než malého množství masa pomohli.

4. ročník nohejbalového turnaje ve Vidonicích

Pod záštitou SDH Vidonic se uskutečnil 20.6.2015 čtvrtý ročník nohejbalového turnaje na hřišti u klubovny SDH. Turnaj, který je pořádán vždy na konci školního roku, získal takovou popularitu, že se protáhl do pozdních nočních hodin. Celkově se účastnilo 12 družstev z okolí. Vítězem se stalo družstvo z Pecky (tak jako loni) a na druhém místě naše družstvo z Vidonic, které věkově převyšuje ostatní družstva, a proto hrají pod názvem Dědci z Vidonic. Všem účastníkům se den líbil, i když počasí nebylo přívětivé. Někteří „druhý poločas turnaje“ využili až do ranních hodin v klubovně SDH.