Hasičská soutěž ve Vidonicích

Měsíce plánování, týdny příprav, několik dnů tvrdé a obětavé práce. To vše stálo za úspěšnou okrskovou soutěží, která se konala dne 14. května 2022 u nás ve Vidonicích u příležitosti výročí 125 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Počasí jako na objednávku přispělo k neopakovatelnému zážitku za účasti spřátelených družstev z okolí, kamarádů a dalších hostů.

Pandemií vynucená pauza v konání hasičských soutěží nebyla na výkonu družstev ani moc znát. I domácí v kategorii mužů by mívali měli velice dobrý čas v požárním útoku, ale štěstí se jim vymklo z rukou spolu se sacím košem a první místo si zaslouženě odvezlo družstvo ze Lhoty u Pecky.

Štěstěna místním nepřála ani v kategorii žen; jak už to tak bývá, když se jim do seřízení mašiny montují chlapi. Pohár neobhájily a předaly jej ženám z Vidochova.

Naděje a očekávání domácích snad částečně ukojili až vidoničtí veteráni, když po souboji v této kategorii zůstali alespoň na bedně na čestném třetím místě.

Velký dík patří všem, kteří se zapojili do příprav a organizace celé soutěže. Stejně tak i všem, kteří dorazili, podpořili hasiče a vydrželi u nás s veselou náladou do časných ranních hodin.