Setkání rodáků a přátel Vidonic

Dne 3. června 2017 se ve Vidonicích uskutečnil „Sjezd rodáků a přátel Vidonic“. Za téměř rok trvající přípravy se sluší poděkovat zejména p. Miloši Petrovi, kterému se podařilo získal kontakty na starší a dávno odstěhované spoluobčany a sezvat je.

Setkání bylo zahájeno v 15 hod. kulturním referentem Sboru dobrovolných hasičů Vidonic p. Miroslavem Tmějem. Ve svém úvodním slovu zdůraznil nejen krásnou polohu vesnice, ale i přátelskou atmosféru ve vsi. Sám se stal přítelem Vidonic před 28 lety. Poté se ujala slova starostka městyse Pecka p. Hana Štěrbová, která rovněž přivítala účastníky. Pohovořila i o dávné historii Vidonic a o místním kostelu ze 12.století, který nyní prochází rekonstrukcí. Také starosta Sboru dobrovolných hasičů p. Luboš Stuchlík přidal krásná slova. Řekl, že málokdy má člověk takovou příležitost, aby mohl vzdát hold předkům, kteří svou prací a pílí přispěli ke spokojenému životu budoucích generací. Zmínil minulý sjezd rodáků v roce 1989 a změny, které od té doby nastaly. Přestože již není nutné evidovat brigádnické hodiny, lidé stále dobrovolně pracují na zvelebování vesnice. Mladí se stěhují do Vidonic a chtějí zde vychovat děti a předat jim hodnoty, na kterých stavěli místní lidé po staletí. Také promluvil o Sboru dobrovolných hasičů, který již oslavil 120 let trvání a stále se s úspěchem zúčastňuje okrskových cvičení. Luboš Stuchlík ocenil práci všech, kteří se podíleli a v danou chvíli stále podíleli na realizaci celé akce. Následoval projev p. Miloše Petra, který je jedním z  nejstarších občanů.

Po oficiálním úvodu zahrála pro dobrou náladu kapela Podzvičinka, která byla založena v roce 1954. Všichni si s chutí a krásně zazpívali. Po tomto vystoupení jsme přivítali velkou a podařenou atrakci kouzelníka p. Radka Černého, který svým vystoupením zaujal nejen přítomné děti.

Navazující vystoupení country skupiny z Pecky bylo také velmi hezké. Opět se zpívalo a i tančilo. Závěrem vystoupení na pódiu byly „Veselé harmoniky“. Pak již byla pouštěna jen reprodukovaná hudba, ale i ta byla výborná. Tančili děti, mladí i starší.

Sjezdu rodáků a přátel Vidonic se podle pečlivě vedené prezenční listiny zúčastnilo 426 hostů. Na tak malou vesničku je to více než famózní. Děkujeme za nezapomenutelný zážitek. Pro ty, co vše připravovali, ale i pro ty, co se zúčastnili, se tento den jistě vryje do paměti.