Hasiči oslavili 120 let od založení SDH Vidonice

V příjemné atmosféře proběhly v sobotu 28. května oslavy 120 let od založení místního sboru dobrovolných hasičů. Důstojné zahájení bylo korunováno slavnostním stužkováním hasičské vlajky a poděkováním zasloužilým členům sboru. Slunečné odpoledne se neslo v duchu vtipných soutěží pro děti i dospělé za vydatného povzbuzování publika. Zábava vydržela do pozdních večerních hodin.

Všem hostům děkujeme za účast a za podporu! Velký dík patří i místním, kteří se na přípravách a organizaci oslav podíleli.


Podívejte se také

nasetelevize120
Reportáž o akci na stránkách Naše televize.cz

Přijďte oslavit 120 let SDH ve Vidonicích

Sbor dobrovolných hasičů Vidonice si Vás dovoluje pozvat na oslavu výročí 120 let od založení SDH ve Vidonicích. Čeká na Vás ukázka historické i soudobé hasičské techniky, hry pro malé i velké, hudba i občerstvení.

Oslavy proběhnou v sobotu 28. května 2016, začátek ve 14 hodin.

Nesnadný úděl novomanželů

Tradičnímu vykoupení se ze svobody neunikli ani novomanželé Svobodovi, když byla jejich svatební kolona zadržena na návsi ve Vidonicích. Ženich prokázal, že je s podporou své budoucí rodiny připraven zhostit se otcovských povinností s pevnou vůlí i žaludkem.

Veronice i Ondřejovi gratulujeme a přejeme jim krásné a spokojené manželství prožité v naší obci.

Vepřové hody ve Vidonicích

Bez práce nejsou koláče. To se ví. U nás ve Vidonicích taky víme, že bez práce není ani vepřové. Alespoň ne tak vynikající, jaké jsme si ho udělali v sobotu v místním kulturním svatostánku. Velký dík patří všem, co dorazili a s konzumací většího než malého množství masa pomohli.

4. ročník nohejbalového turnaje ve Vidonicích

Pod záštitou SDH Vidonic se uskutečnil 20.6.2015 čtvrtý ročník nohejbalového turnaje na hřišti u klubovny SDH. Turnaj, který je pořádán vždy na konci školního roku, získal takovou popularitu, že se protáhl do pozdních nočních hodin. Celkově se účastnilo 12 družstev z okolí. Vítězem se stalo družstvo z Pecky (tak jako loni) a na druhém místě naše družstvo z Vidonic, které věkově převyšuje ostatní družstva, a proto hrají pod názvem Dědci z Vidonic. Všem účastníkům se den líbil, i když počasí nebylo přívětivé. Někteří „druhý poločas turnaje“ využili až do ranních hodin v klubovně SDH.